ลงชื่อเข้าใช้


ลืมรหัสผ่าน

7 ขั้นตอนยุ่งยาก ที่เราพร้อมจัดการให้คุณอย่างเชี่ยวชาญ

  • ให้คำปรึกษาด้านการลงทุ่น และการตั้งราคาขาย-ซื้อ ที่เหมาะสม
  • แนะนำวิธีปรับปรุงสภาพบ้านเตรียมพร้อมสำหรับการขาย
  • ถ่ายรูป ทำสื่อโฆษณา เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ
  • พาผู้ที่สนใจชมสถานที่ เป็นคนกลางต่อรองให้ทั้ง 2 ฝ่าย
  • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาจะซื้อ จะขาย และสัญญาเช่า
  • ประสานงานกับสถาบันการเงินในการให้คำปรึกษา และจัดหาแหล่งเงินกู้
  • ดูแลการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ และให้คำปรึกษาการโอนสาธารณูปโภค

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ซื้อ    เช่า   

ยินดีรับข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ จากทางเว็บไซต์ก่อนใคร