ฝากอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ซื้อ    เช่า    ซื้อ / เช่า   

ราคาขั้นต่ำอสังหาริมทรัพย์กรณีขาย 1,500,000 บาท
และกรณีเช่า 13,000 บาท